Alliancer med virksomheder:
Mange virksomheder og institutioner har gennem årene købt mine værker. Jeg har også udført udsmykninger på bestilling - primært i form af malerier. I forbindelse hermed har jeg set, at det gensidige udbytte bliver særligt stort, når der er mulighed for dialog og vidensdeling. Jeg har god erfaring med at blande faggrupperne.
Gennem møder og/eller workshops skabes den synergi, der stimulerer idé-generering begge veje. Gensidigheden i arbejdet er forudsætningen for, at der kan dannes en egentlig kreativ alliance mellem mig som kunstner og virksomheden/institutionen.
Den type alliancer, jeg har været en del af, har blandt andet fysisk resulteret i udvikling af nye produkter, handlingsplaner eller idé-kataloger (baseret på en gennemgang af virksomheden), udsmykninger samt opbygning af innovations- og kreativitetsrum.
Desuden har alliancerne tjent til at ryste faggrupper sammen, samt tilbyde medarbejderne værktøjer til at fremme kreativitet, innovativ tilgang og øget bevidsthed.
En løsning kan indebære, at jeg udvikler nye produkter, anvender nye materialer eller løsningsmodeller.
Rent praktisk kan et idé-katalog være en hjælp for virksomheder, der har brug for tid til modning af en forandringsproces med en kunstner som facilitator, eller tjene som ønskeliste til visuelle forandringer til fremme af medarbejdertilfredsheden.
Klik på linkene nedenfor for at læse om udvalgte cases, jeg har medvirket i:
Innovative rum: KMD A/S