Maleri:
I mine værker kredser jeg om, hvad det vil sige at være menneske, hvilke erfaringer, der ligger i os og uden om os. Jeg er optaget af vores referencerammer og af, hvad der skaber vores identitet.
Transformationer, krop og ånd, fortid og nutid, de indre og ydre landskaber, grænselandet imellem det fysiske og spirituelle, er nogle af de temaer, jeg forsøger at indkredse i mine malerier.
Under billedets tilblivelse bevæger jeg mig imellem intuition og refleksion. Jeg er åben overfor, hvad billedet vil kommunikere, og maler i første omgang det, der kommer til mig i processen. Dernæst kommer det reflekterende ind for så senere at bevæge sig tilbage til det intuitive igen. En arbejdsproces, der indeholder dels den spontane, dels den reflekterende dimension, har vist sig for mig at være den rette. Er der tale om en udsmykning, er processen noget anderledes, idet der her er tale om et værk skabt til et givent sted, et værk, som skal opfylde visse forudsætninger. Her er dialogen ikke kun mellem værket og mig, men også mellem modtageren og mig.
Arbejdsprocessen med billedet ser jeg lidt på som parallel med en arkæologs. Men hvor arkæologen langsomt fjerner lag for at afdække det bagved liggende, sætter jeg lag på lag for at indkredse det, som billedet tematisk omhandler.
Jeg er optaget af billedets struktur og af, hvad der opstår, når billedfladen bearbejdes på forskellig vis. Jeg opbygger farvefladerne ved brug af lasuren og dækkende lag påført med pensel og paletkniv, der kun i små brudstykker viser det bagved liggende.
Jeg er ikke nogen farvefornægter. Først og fremmest er farverne uundværlige for mig i mit liv og derfor også i mine malerier. Farverne har deres eget følelsesregister, og det benytter jeg mig af i mit arbejde med at skabe en given stemning. Gule og blå pigmenter kommer jeg nok aldrig uden om.