Skulpturer:
Inden for de senere år er jeg i stadig større grad blevet optaget af skulpturen som udtryksform. Tematisk kredser jeg i mine skulpturer om de samme emner som i mit maleri. Vore værdibegreber, relationer og indre liv optager mig meget. For at indkredse det tematiske, bevæger jeg mig i skulpturerne mellem figuration og abstraktion.
Jeg er optaget af form, rytme og bevægelse samt af alle skulpturens øvrige muligheder. Overfladens struktur og bearbejdning, skiftet mellem det blanke og det oxyderede, lysets bevægelser over skulpturens overflade og ikke mindst skulpturens placering og integrering i omgivelserne er alle væsentlige faktorer for mig.
En særlig gren inden for mit arbejde med skulpturen som genre er det, jeg betegner som "identitetsskabende virksomhedsskulpturer". Mit mål er at synliggøre en given virksomheds værdier i form af en skulptur. Udformningen af skulpturen sker i nært samarbejde med ansatte og ledelse i den pågældende virksomhed. Læs mere om de "identitetsskabende virksomhedsskulpturer" her.
Se også billedgalleri.